26 lutego 2024

6 października 2021 r. w wieku 66 lat, mając 39 lat kapłaństwa, zmarł śp. Ksiądz Kanonik Kazimierz Płonka, proboszcz parafii pw. św. Józefa Robotnika w Pstrągowej.

Eksporta odbędzie się w piątek, 08.10.2021 r. o godz. 14.00 do kościoła parafialnego w Pstrągowej.

Pogrzeb będzie miał miejsce w Pstrągowej, w sobotę, 09.10.2021 r. o godz. 10.00. Mszy św. będzie przewodniczył bp Edward Białogłowski.

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj Mu wieczne spoczywanie…

Ksiądz Kanonik Kazimierz Płonka, urodził się 2 marca 1955 r. w Rzeszowie jako syn Stanisława i Władysławy Zaborowskiej. Egzamin dojrzałości złożył w 1974 r. w Liceum Ogólnokształcącym w Rzeszowie. W tym samym roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu. Święcenia kapłańskie przyjął w katedrze przemyskiej z rąk biskupa Ignacego Tokarczuka w dniu 20 czerwca 1982 r.

Po święceniach pełnił następujące posługi:

20.07.1982 – 17.03.1983: wikariusz parafii w Lutczy

18.03.1983 – 31.07.1983: wikariusz parafii w Brzostku

01.08.1983 – 30.06.1985: wikariusz parafii w Laszkach

01.07.1985 – 20.08.1991: wikariusz parafii pw. NSPJ w Sanoku

21.08.1991 – 24.11.1991: wikariusz parafii w Brzozowie

25.11.1991 – 05.08.1998: proboszcz parafii w Krasnej

05.081998 – 28.08.2014: proboszcz parafii pw. św. Michała Archanioła w Ropczycach

Od 29.08.2014 r. proboszcz parafii pw. Józefa Robotnika w Pstrągowej

Ks. Kazimierz Płonka pełnił także ważne funkcje diecezjalne – był wicedziekanem dekanatu ropczyckiego oraz odpowiedzialnym w dekanacie za duszpasterstwo misyjne. Za swoją gorliwą pracę duszpasterską został odznaczony następującymi godnościami kościelnymi: w 1994 r. – Expositorium Canonicale, a w 2007 r. otrzymał przywilej noszenia Rokiety i Mantoletu.

 

por. https://diecezja.rzeszow.pl/nekrologi/zmarl-sp-ks-kazimierz-plonka/