14 czerwca 2024

Przedszkole

Pełna nazwa
Parafialne Niepubliczne Przedszkole św. Rocha w Rzeszowie Adres: ul. Powstańców Śląskich 1c, 35-610 Rzeszów Tel. Stacjonarny: (+48) 17 857 11 13 Tel. Komórkowy: (+48) 663 053 189
1. Przedszkole posiada nazwę w brzmieniu: PARAFIALNE PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE IM. ŚW. ROCHA W RZESZOWIE. 2. Nazwa Przedszkola używana jest w pełnym brzmieniu. Może być używana nazwa skrócona w brzmieniu: Przedszkole im. św. Rocha w Rzeszowie. Przedszkole ma siedzibę w budynku stanowiącym własność Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Rocha w Rzeszowie, ul. Powstańców Śląskich 1c, 35-610 Rzeszów. 3. Osobą prowadzącą Przedszkole jest Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Rocha w Rzeszowie. 4. Przedszkole może zorganizować oddział zamiejscowy na określony czas. Strona www przedszkola http://przedszkole-swrocha.pl/