14 czerwca 2024

Sakramenty

Podstawowe informacje o udzielaniu sakramentów w parafii

Sakrament Chrztu
2 i 4 niedziela każdego miesiąca na Mszy św. o oraz Święto św. Szczepana i Poniedziałek Wielkanocny – godz. 11:00 
Katecheza chrzcielna – sobota przed 2 i 4 niedzielą miesiąca po Mszy św. wieczornej ok. godz. 18:30
Niezbędne dokumenty:
akt urodzenia dziecka z USC (odpis) Wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców dane rodziców dziecka i rodziców chrzestnych rodzice chrzestni spoza parafii przedkładają zaświadczenie, że są praktykującymi katolikami dorośli 
 
Sakrament Pojednania
Codziennie – pół godziny przed Mszą Świętą rano i wieczorem
I piątek – pół godziny przed Mszą poranną, godzina przed Mszą Świętą wieczorną 
 
Sakramenty Chorych
Udzielane są na życzenie chorego lub rodziny. W Światowy Dzień Chorego (11.02) podczas Mszy Św. Chorych parafii odwiedzamy z posługą spowiedzi i komunii św. w każdą I sobotę miesiąca
 
Sakrament Małżeństwa
Przygotowanie do sakramentu małżeństwa – szczegółowe informacje narzeczeni otrzymują w kancelarii parafialnej.  
W celu spisania protokołu przedmałżeńskiego do Kancelarii parafialnej narzeczonego lub narzeczonej należy zgłosić się od 6 do 3 miesięcy przed ślubem.
Niezbędne dokumenty:
dokumenty tożsamości narzeczonych aktualne metryki chrztu i bierzmowania świadectwo uczestnictwa w katechezie szkolnej aktualne zaświadczenie z USC o braku przeszkód lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny jeśli narzeczony(a) mieszka na terenie innej parafii należy przedłożyć świadectwo wygłoszenia tam zapowiedzi z adnotacją o nieistnieniu przeszkód świadectwo uczestnictwa w naukach przedślubnych świadectwo uczestnictwa w katechezie przedmałżeńskiej zaświadczenie z Poradni Rodzinnej
 
Sakrament Bierzmowania
metryka chrztu, zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo z katechizacji;  dorośli – świadectwo ukończenia katechizacji,  udział w przygotowaniu do bierzmowania w parafii.
 
I Komunia Święta

I Komunia Święta udzielana jest w naszej parafii w 23 niedzielę maja.

Niezbędne dokumenty: aktualna metryka chrztu (osoby ochrzczone poza parafią),  udział w przygotowaniu do komunii św. w parafii