25 lipca 2024

Remont organów

Opis Instrumentu

Instrument zbudowała w 1930 roku firma Rieger (opus 2478). Pierwotnie miał 12 głosów, jeden manuał i pedał, trakturę pneumatyczną i wiatrownice stożkowe. W 1988 r. rozbudowany do 22 głosów przez firmę Stanisława Ziai z Chmielnika. Dodano wówczas manuał II, wykonano nowy prospekt, podwyższono szafę organową i wstawiono nowy stół gry, ustawiony bokiem do prezbiterium. 15 grudnia 2018 Ksiądz Biskup Ordynariusz – Jan Wątroba poświęcił w naszej parafii odrestaurowane organy.

Dyspozycja instrumentu
Manuał I Manuał II Pedał
1. Pryncypał 8′ 1. Burdon 16′ 1. Subbas 16′
2. Koncertflet 8′ 2. Pryncypał 8′ 2. Oktawbas 8′
3. Gamba 8′ 3. Aeolina 8′ 3. Cello 8′
4. Burdon 8′ 4. Vox Coelestis 8′ 4. Fletbas 8′
5. Rurflet 4′ 5. Gedekt 8′ 5. Chorał 4′
6. Oktawa 4′ 6. Prestant 4′ 6. Puzon 16′
7. Kwinta 2 2/3 7. Flet kryty 4′  
8. Oktawa 2′ 8. Róg nocny 2′  
9. Mixtura 4x 1 1/3′ 9. Sesqialtera 2x  
10. Trąbka 8′ 10. Mixtura 2′  
  11. Obój 8′

Połączenia: Super I, II-I, I-p, II-p
Urządzenia dodatkowe: automat pedałowy, dwie wolne kombinacje, crescendo, tremolo manuału II
Rejestry zbiorowe: Piano, Forte, Tutti

W 2018 r. zakończyła się druga przebudowa organów, wykonana przez firmę Andrzeja Kamińskiego z Warszawy. W ramach tych prac zmieniono trakturę gry i rejestrów na mechaniczną, wykonano nową szafę organową oraz dodano nowe głosy. Obecnie grający siedzi tyłem do prezbiterium.

Historia remontów:

2018

Kontynuujemy remont organów. Zostały wykonane następujące prace: wykonanie kanalizacji powietrznej-jeden zestaw, wykonanie nowych piszczałek prospektowych – jeden zestaw, zakup cichobierznej dmuchawy, montaż organów, wykonanie stojaków drewnianych do głosów, zakup w firmie Killinger głosów językowych-jeden zestaw, wykonanie głosów labialnych, wykonanie szafy organowej-pierwsza część, wykonanie głosu drewnianego Burdon 16’, wykonanie głosu drewnianego flet kryty 4’.

Wszystkie prace, które zostały wykonane w roku 2018 były możliwe dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


2017

W 2017 roku kontynuujemy rozpoczęte w 2016 roku prace modernizacyjne w świątyni przy naszych piszczałkowych organach. W tym etapie kupimy stół gry, wykonany konstrukcję nośną wiatrownic, wykonamy mechanizmy rejestracji i traktury, żaluzję ekspresyjne MII,nowy głos VoxColestis 8’ oraz dokończymy z I etapu wiatrownice do dwóch manuałów i pedału. Przeprowadzenie wyżej wymienionych prac jest możliwe dzięki otrzymanemu dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

2016

W naszej świątyni trwają prace modernizacyjne połączone z przebudową organów piszczałkowych . W ramach I etapu prac modernizacyjnych i przebudowie organów w 2016 roku przeprowadzimy prace przygotowawcze w tym: czyszczenie, demontaż instrumentu, weryfikację stanu piszczałek, przygotujemy chór muzyczny do ustawienia instrumentu. Zaprojektujemy oraz wykonamy wiatrownice, systemy powietrzne, konstrukcje nośne szafy organowej, układu mechanizmu rejestrowego i mechanizmu gry. Wykonamy również miech skrzyniowy z wałowym regulatorem powietrza. Kupimy niezbędne skóry, filce i części mechanizmu.

Przeprowadzenie wyżej wymienionych prac jest możliwe dzięki otrzymanemu dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.