Remont organów

 

2018

Kontynuujemy remont organów. Zostały wykonane następujące prace: wykonanie kanalizacji powietrznej-jeden zestaw, wykonanie nowych piszczałek prospektowych – jeden zestaw, zakup cichobierznej dmuchawy, montaż organów, wykonanie stojaków drewnianych do głosów, zakup w firmie Killinger głosów językowych-jeden zestaw, wykonanie głosów labialnych, wykonanie szafy organowej-pierwsza część, wykonanie głosu drewnianego Burdon 16’, wykonanie głosu drewnianego flet kryty 4’.

Wszystkie prace, które zostały wykonane w roku 2018 były możliwe dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


2017

W 2017 roku kontynuujemy rozpoczęte w 2016 roku prace modernizacyjne w świątyni przy naszych piszczałkowych organach. W tym etapie kupimy stół gry, wykonany konstrukcję nośną wiatrownic, wykonamy mechanizmy rejestracji i traktury, żaluzję ekspresyjne MII,nowy głos VoxColestis 8’ oraz dokończymy z I etapu wiatrownice do dwóch manuałów i pedału.

Przeprowadzenie wyżej wymienionych prac jest możliwe dzięki otrzymanemu dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

2016

W naszej świątyni trwają prace modernizacyjne połączone z przebudową organów piszczałkowych . W ramach I etapu prac modernizacyjnych i przebudowie organów w 2016 roku przeprowadzimy prace przygotowawcze w tym: czyszczenie, demontaż instrumentu, weryfikację stanu piszczałek, przygotujemy chór muzyczny do ustawienia instrumentu. Zaprojektujemy oraz wykonamy wiatrownice, systemy powietrzne, konstrukcje nośne szafy organowej, układu mechanizmu rejestrowego i mechanizmu gry. Wykonamy również miech skrzyniowy z wałowym regulatorem powietrza. Kupimy niezbędne skóry, filce i części mechanizmu.

Przeprowadzenie wyżej wymienionych prac jest możliwe dzięki otrzymanemu dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.