21 lipca 2024

Jak co roku w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego – modlimy się o poszanowanie życia ludzkiego. Zachęcamy do podjęcia Duchowej Adopcji dziecka poczętego, którego życie zagrożone jest aborcją. Chodzi o podjęcie modlitwy przez 9 miesięcy: 1 dziesiątek różańca i odmówienie specjalnej modlitwy zamieszczonej na deklaracji. Deklaracje będą wyłożone na stoliku za ławkami. W najbliższych dniach można przyjść wypełnić ją i w ten sposób uratować zagrożone życie.

Podpisując Deklarację prosimy także o wpisanie się do Księgi Duchowej Adopcji, która także będzie wyłożona na stoliku za ławkami.