Słowo do Parafian…

Moi Drodzy!

 

Przeżywać będziemy czwartą Niedzielę Wielkiego Postu. Ta właśnie niedziela nosi nazwę „Laetare” tzn. Niedziela Radości. Nie chodzi tutaj o jakąś pyszałkowatą radość, ale radość z tego, że zbliża się nasze Zbawienie. Pan Jezus na Krzyżu wybawi nas od naszych grzechów.

Czwarta Niedziela to już zaawansowany czas Wielkiego Postu. W rozważanie Męki i Śmierci Pana Jezusa wplatają się nasze trudy i codzienne cierpienia. Na pierwszym planie na pewno usytuowała się epidemia, która rozlewa się po całym świecie.

Przeżywamy z tego powodu dużo niedogodności, lęku i niepewności. Przejawia się to także w ograniczonej możliwości korzystania z naszego kościoła, który jest Domem Bożym. Aby zadbać o zdrowie swoje i innych nie ma innej możliwości.

Bardzo dziękuję Wszystkim Parafianom za zrozumienie, a szczególnie za zdyscyplinowanie w związku z niedzielą, aby pozostać w domu i w nieco inny sposób przeżywać Dzień Pański.

Ta sytuacja, którą przeżywamy mobilizuje nas bardziej do samodzielnego przeżycia Niedzieli jako Dnia Pańskiego.

Pamiętajmy w dalszym ciągu, aby w niedzielę wysłuchać Mszy Świętej z radia czy telewizji. Zapraszam Was do gorętszej modlitwy w gronie rodziny. Może warto w swoim domu wykonać mały ołtarzyk i przy nim wspólnie się modlić.

My kapłani zapewniamy Was o naszej modlitwie w Waszej intencji i o taką modlitwę prosimy. Wraz z Siostrami Zakonnymi codziennie o 20.30 odmawiamy Różaniec w intencji ustania epidemii i do takiej modlitwy Was także zachęcamy.

Życzymy wielu sił, mocy oraz głębokiej wiary i ufności w to, że Chrystus z tego zła może wyprowadzić dobro.

 

Ksiądz Proboszcz

Księża Wikariusze