25 lipca 2024
 

Poniedziałek

3.02.2020

7:00 + Józefa Leśko – int. od Danuty z rodziną
7:00 + Maria Demków
18:00 + Jacek Trałka
18:00 + Leszek Możdżeń – greg.
 

Wtorek

4.02.2020

7:00 + Rafał Glanda – w 4 rocznicę śmierci
7:00 + Maria Szela – od Działu Księgowości Szpitala MSWiA
18:00 O nawrócenie syna
18:00 + Leszek Możdżeń – greg.
 

Środa

5.02.2020

7:00 + Agata i Józef Inglot
18:00 + Leszek Możdżeń – greg.
18:00 + Andrzej Dąbek
 

Czwartek

6.02.2020

7:00 + Janina Podgórska – int. od brata
7:00 + Leszek Możdżeń – greg.
18:00 + Wiktoria Masełek – int. od rodziny Płonków
18:00 + Andrzej Dąbek
 

Piątek

7.02.2020

7:00 + Marek i Tadeusz Mróź
7:00 + Lucjan – int. od najbliższych sąsiadów
7:30 Dom Kombatanta: + Leszek Możdżeń – greg.
18:00 + Andrzej Dąbek
 

Sobota

8.02.2020

7:00 + Wiktoria Masełek – od rodziny Płonków
7:00 + Henryk Jasiewicz – int. od rodziny Czesława Szczepańskiego
18:00 W intencji Bractwa Szkaplerznego
18:00 + Leszek Możdżeń – greg.
 

 

 

Niedziela

9.02.2020

6:30 + Maria Demków
7:15 Szpital Pro-Familia: + Stanisława – w 5 rocznicę śmierci
7:30 Dom Kombatanta:
8:00 + Stanisława Cwynar – int. od syna Antoniego
9:30 + Leszek Możdżeń – greg.
11:00 Za parafian
12:30 + Eugeniusz Szmigiel – w rocz. śmierci i zmarli z rodziny
16:00 + Zofia i Mieczysław Kopacz

do użytku wewnętrznego parafii