25 lutego 2024

bsh

Tradycyjnie, nawiedzając z modlitwą kościół lub kaplicę publiczną w uroczystość Wszystkich Świętych (1 listopada, od południa) oraz w Dniu Zadusznym (2 listopada), możemy pod zwykłymi warunkami uzyskać odpust zupełny, czyli całkowite darowanie kar dla dusz w czyśćcu cierpiących. Ponadto wypełniając określone warunki, możemy uzyskać odpust zupełny od 1 do 8 listopada za pobożne (czyli modlitewne) nawiedzenie cmentarza. Odpust zupełny możemy uzyskać raz dziennie.

Jak uzyskać odpust zupełny dla zmarłych?

 1. W czasie nawiedzenia świątyni należy odmówić Ojcze nasz i Wierzę w Boga oraz trzeba wypełnić inne (ogólne) warunki, takie jak:stan łaski uświęcającej (spowiedź sakramentalna*), Komunia św.
  i modlitwa według intencji Ojca Świętego (Chodzi tu o intencję, jaką Ojciec Święty wyznacza na każdy miesiąc, a nie w intencji osoby papieża). Odpust ten można uzyskać od południa dnia Wszystkich Świętych i przez cały Dzień Zaduszny 
 2. 2. Również wierni, którzy pobożnie nawiedzą cmentarz i przynajmniej w myśli pomodlą się za zmarłych, zyskują odpust, który może być ofiarowany za dusze w czyśćcu cierpiące; odpust ten w dniach od
  1 do 8 listopada jest zupełny
  , w ciągu roku cząstkowy.

Ogólne warunki uzyskania odpustu zupełnego:

 • brak jakiegokolwiek przywiązania do grzechu, nawet powszedniego
 • stan łaski uświęcającej czyli brak nieodpuszczonego grzechu ciężkiego lub spowiedź sakramentalna
 • przyjęcie Komunii świętej
 • odmówienie dowolnej modlitwy w intencji, w której modli się Ojciec Święty
 • odpust może być uzyskany tylko jeden raz danego dnia.

Po jednej spowiedzi (stan łaski uświęcającej)* można uzyskać wiele odpustów zupełnych, natomiast po jednej Komunii świętej i jednej modlitwie w intencjach papieża – tylko jeden odpust zupełny.

Kościół zachęca do ofiarowania odpustów za zmarłych (niekoniecznie muszą być to osoby nam znane, nie musimy wymieniać konkretnego imienia – wystarczy ofiarować odpust w intencji osoby zmarłej, która tego odpustu potrzebuje).

 

Źródło: https://misericors.org/odpust-zupelny-dla-zmarlych-jak-uzyskac/