21 lipca 2024
 

 

Poniedziałek

23.11.2020

7:00 + Honorata Dziura – int. od Bożeny i Bolesława
7:00 + Stanisław Szczepanik
18:00 + Stefania – w 17 rocznicę śmierci
18:00 + Zdzisław Wasilewski – int. od Katarzyny Ryznar
18:00 + Kazimiera Hałoń – greg.

Poza parafią: O zdrowie dla męża Marka 

+ Tadeusz Gargaś – od Lidii i Kazimierza Ród

 

 

Wtorek

24.11.2020

7:00 + Ignacy, Dominik Pietrych
7:00 + Włodzimierz Kochan – int. od Stefana i Zofii Rąbilas z rodziną
18:00 + Konstanty Stec – w 18 rocznicę śmierci
18:00 + Władysław Wepsięć – w rocznicę śmierci
18:00 + Kazimiera Hałoń – greg.

Poza parafią: + Tadeusz Gargaś –  od syna Pawła z Rodziną

 

Środa

25.11.2020

7:00 + Włodzimierz Kochan – int. od kolegi Tadeusza Wielgus z żoną
7:00 + Kazimiera Hałoń – greg.
18:00 + ks. Adam Dzióba
18:00 + Bronisława i Kazimierz Zaborowscy
18:00 + Maria i Jan

Poza parafią: + Tadeusz Gargaś –  od Stefana z Rodziną

 

 

Czwartek

26.11.2020

7:00 + Małgorzata Solecka – int. od Zarządu GS
7:00 + Czesław Nowak
18:00 + Stefania, Wojciech, Adam, Krystyna, Stanisław Podlesiecki – int. od Michaliny z rodziną
18:00 + Jan, Julia, Władysław, Salomea
18:00 + Kazimiera Hałoń – greg.

Poza parafią: + Tadeusz Gargaś – od Marii Fleiszar

 

 

Piątek

27.11.2020

7:00 + Kazimiera Hałoń – greg.
7:00 + Małgorzata Solecka – int. od Anity Olszowy i Eli Biskup
18:00 + Władysława Bojarczuk – w 6 rocznicę śmierci
18:00 + Andrzej Dąbek
18:00 + Anna Gąsior – w 3 rocznicę śmierci

Poza parafią: + Tadeusz Gargaś–  od Rodziny Kuźniarów

 

Sobota

28.11.2020

7:00 + Kazimiera Hałoń – greg.
7:00 + Zenobia Filip – int. od znajomych z Zespołu Szkół Muzycznych nr 2
18:00 + Joanna i za zmarłych z rodziny Berłowskich i Wilczakowskich
18:00 + Eugeniusz Szmigiel, Mateusz

Poza parafią: + Tadeusz Gargaś –  od właścicieli hotelu Trzy Korony

 

 

Niedziela

29.11.2020

6:30 Za parafian
8:00 + Kazimiera Hałoń greg.
9:30 + Kazimierz Gwizdak – w 22 rocznicę śmierci
11:00 + Jan Szyszka – w 4 rocznicę śmierci
12:30 O błog. Boże dla Zdzisławy  
17:00 + Anna, Tomasz, Jan, Maria, Tadeusz, Maria Mikuła, Bronisława Borys

do użytku wewnętrznego parafii