30 maja 2024
 

Poniedziałek

1.06.2020

7:00 + Katarzyna i Andrzej Kuczma, Franciszek Kuczma
7:00 + Andrzej Możdżeń – greg. + Maria Szela – int. od pracowników MSWiA Rzeszów
9:00 + Maria Szela – int. od pracowników MSWiA Rzeszów
18:00 + Helena, Ignacy
18:00 + Florianna – greg.
 

Wtorek

2.06.2020

7:00 + Stanisław Świgoń – int. od koleżanki córki Magdaleny
7:00 + Grzegorz Bury – int. od Roberta Kąkola
7:00 + Andrzej Możdżeń – greg.
18:00 + Helena Ciąpała – int. od sąsiadów
18:00 + Florianna – greg.
 

Środa

3.06.2020

7:00 + Grzegorz Bury – int. od Czajów i Korabiowskich
7:00 + Andrzej Możdżeń – greg.
18:00 Dziękczynna z pr. o błog. Boże dla wszystkich, którzy okazali pomoc rodzinie
18:00 + Florianna – greg.
 

Czwartek

4.06.2020

7:00 O siły i bł. Boże dla kapłanów i osób życia konsekrowanego
7:00 + Bronisław Moskal
7:00 + Andrzej Możdżeń – greg.
18:00 Za dusze w czyśćcu cierpiące
18:00 + Florianna – greg.
 

Piątek

5.06.2020

7:00 + Marian Celek – int. od pracowników DPS-u w Rzeszowie
7:00 + Maria Szela – int. od Dyrekcji i Administracji MSWiA Rzeszów
7:00 + Andrzej Możdżeń – greg.
18:00 + Andrzej Dąbek
18:00 + Michał Kisała
 

Sobota

6.06.2020

7:00 O zdrowie i bł. Boże dla Elżbiety w rocznicę urodzin
7:00 + Stanisław Świgoń – int. od snowej Barbary
7:00 + Andrzej Możdżeń – greg.
18:00 Dziękczynna z pr. o dalsze błog. Boże dla Jolanty w dniu urodzin
18:00 + Anna Kaplita
 

 

Niedziela

7.06.2020

6:30 + Czesława i Stanisław, Tadeusz Żarkowscy, Wojciech i Julia Chyłek
8:00 Dziękczynna z pr. o dalsze błog. Boże dla Klaudii i Łukasza w 6 rocznicę ślubu oraz dla Nikoli w 4 rocznicę urodzin
9:30 + Andrzej Możdżeń – greg.
11:00 + Stanisław Dziedzic
12:30 Dziękczynna z pr. o błog. Boże dla Wiesławy i Wincentego w 45 rocznicę ślubu
17:00 Dziękczynna z pr. o błog. Boże dla Iwony i Tadeusza w 25 rocznicę ślubu
19:00 + Stanisława i Józef Pawłowscy

do użytku wewnętrznego parafii