Ogłoszenia na Niedzielę Biblijną – 26.04.2020

LITURGIA

  1. Dziś Niedziela Biblijna rozpoczynająca Tydzień Biblijny. Zachęcamy do czytania Pisma Świętego w naszych domach szczególnie w nadchodzącym tygodniu.
  2. W tym tygodniu w liturgii Kościoła wspominamy: w środę święto św. Katarzyny ze Sieny – Patrona Europy, w sobotę – przeniesiona z 3 maja uroczystość NMP Królowej Polski (Msze Święte o 7.00, 9.00 i 18.00), w przyszłą niedzielę 3 maja rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja – modlimy się za całą Ojczyznę szczególnie w tym trudnym czasie epidemii.

SPRAWY PARAFIALNE

  1. W tym tygodniu rozpoczynamy maj – miesiąc szczególnej pobożności maryjnej. Ze względu na trudną sytuację wywołaną epidemią zachęcamy do przegotowania „Ołtarzyków Maryjnych” w naszych domach i wspólnego – rodzinnego odmawiania litanii loretańskiej. W kościele majówka rozpoczynać się będzie o 17.30 (w niedziele o 16.30) i będzie transmitowana drogą internetową. Przypominamy, że w naszym kościele w nabożeństwach może uczestniczyć 35 osób i apelujemy o przestrzeganie tych przepisów. Przypominamy także, że nadal obowiązuje dyspensa Biskupa Rzeszowskiego od udziału we Mszy Świętej niedzielnej.
  2. Aby ułatwić zorientowanie się czy są jeszcze wolne miejsca w świątyni w przedsionku kościoła (w niedziele i na mszach wieczornych) będzie ustawiony koszyk w którym znajdować się będą obrazki bądź karteczki z cytatami. Każdy wchodzący do kościoła jest proszony by zabrał jeden cytat. Brak karteczek oznacza, że w kościele jest już pełny stan. W takim przypadku można ewentualnie pozostać na zewnątrz.
  3. W tym tygodniu wypada także pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąc. W związku z tym przypominamy, że nieprzystąpienie do spowiedzi i komunii w tym czasie nie przerywa praktyki 9 pierwszych piątków miesiąca, ale będzie je można wznowić po ustaniu tego trudnego czasu. W innych przypadkach spowiedź możliwa po uzgodnieniu z kapłanami.
  4. W sobotę nie będzie wizyty u chorych. W nagłych przypadkach prosimy o kontakt z parafią.
  5. Przypominamy, że w czasie epidemii Msza Św. w sobotę wieczorem jest już Mszą z niedzieli. Jej uczestników prosimy, aby w niedzielę pozostawili miejsce dla innych.
  6. Od maja w niedziele i święta będzie także Msza o 19.00. Informujemy także, że następuję zmiana godziny niedzielnej Mszy Świętej popołudniowej. Przez cały rok będzie ona nie o 16.00 ale o 17.00.
  7. W najbliższy wtorek – 28 kwietnia – o 19.00 odbędzie się w kościele spotkanie trójek klasowych z klas III szkoły podstawowej, które w ty roku przystępują do Pierwszej Komunii Świętej.

do użytku wewnętrznego parafii