21 lipca 2024

LITURGIA

  1. Przypominamy, że codziennie o 20.30 kapłani i siostry zakonne modlą się za wszystkich parafian w tym trudnym czasie epidemii. Zapraszamy do łączności duchowej i modlitwy za najbardziej potrzebujących dziękując równocześnie za Waszą modlitwę i wsparcie.

SPRAWY PARAFIALNE 

  1. Informujemy, że w tym roku nie będzie organizowanej spowiedzi przedświątecznej. Istnieje możliwość spowiedzi indywidualnej w dni powszednie (poniedziałek-sobota) w godzinach 9-10, 16-17 w zakrystii (wejście od strony Sióstr Zakonnych). Po spowiedzi jest możliwość przyjęcia Komunii Świętej. Przedsionek kościoła pozostaje otwarty dla wiernych na prywatną modlitwę. Prosimy, by ci, którzy mają pilną potrzebę spowiedzi, nie zwlekali z tym, zaś Ci którzy są w stanie łaski uświęcającej, osoby chore, w kwarantannie, dzieci, a także osoby, które powróciły z zagranicy, a nie odbyły jeszcze kwarantanny wstrzymały się ze spowiedzią. W przeciwnym wypadku może to skutkować kwarantanną kapłanów i zamknięciem świątyni . Przypominamy, że okres, w którym możemy przyjąć Komunię wielkanocną trwa od Środy Popielcowej do Uroczystości Trójcy Przenajświętszej (w tym roku do 7 czerwca).
  2. W tym tygodniu przypada I czwartek, piątek i sobota miesiąca. Nie będzie tradycyjnej spowiedzi pierwszopiątkowej. Jeśli ktoś praktykuje Dziewięć Pierwszych Piątków i jeszcze nie skończył, niech podejdzie do tego ze spokojem. Bóg zna nasze pragnienie, pozwoli nam zrealizować to postanowienie jeszcze nie raz i ze spokojnym sercem. W pierwszą sobotę odwołane są wizyty z posługą sakramentalną u chorych. W sytuacjach nagłych prosimy o kontakt telefoniczny z parafią.
  3. Biskup Rzeszowski udziela dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej w niedziele i święta nakazane do odwołania. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w trakcie sprawowania kultu może być obecnych do 5 uczestników nie licząc sprawującego kult i posługujących. Prosimy o zastosowanie się do przepisów państwowych. Pierwszeństwo mają osoby, które zamówiły intencję mszalną. Osoby starsze i chore powinny pozostać w domu. Prosimy, aby w duchu odpowiedzialności i posłuszeństwa podporządkować się tym ograniczeniom.

do użytku wewnętrznego parafii