14 czerwca 2024

 

Poniedziałek

11.02.2019

7:00 + Bronisław – w rocznicę śmierci
18:00 + Wiesław Majchrowski – w 2 rocznicę śmierci
Wtorek

12.02.2019

7:00 + Lesław – int. od Sławka z żoną
18:00 + Jan i Mariusz
Środa

13.02.2019

7:00 + Władysława Płonka – int. od ministrantów ze Zdżar
18:00 + Maria, Andrzej, Franciszek Dąbek
Czwartek

14.02.2019

7:00 + Ryszard Rojek
18:00 + Lesław – int. od brata z rodziną
Piątek

15.02.2019

7:00 O nawrócenie dla Konrada i Eweliny
18:00 + Mirosław Rutkowski – w 3 rocznicę śmierci
Sobota

16.02.2019

7:00 + Aleksander Bukała – int. od rodziny Szpunarów
18:00 + Zenobia Filip
  

 

Niedziela

17.02 .2019

6:30 + Aleksander Bukała – int. od sąsiadów
7:15 Szpital Pro-Familia:
7:30 Dom Kombatanta:
8:00 + Joanna, Stefan Czechnicki
9:30 + Maria Ustrzycka
10:30 Dom Pomocy Społecznej:
11:00 Za parafian
12:30 + Jerzy Bukała – w 4 rocznicę śmierci
16:00 + Julian Szmigiel