28 maja 2024

Drodzy Parafianie

 

Czas, który obecnie przeżywamy jest przepełniony lękiem, niepewnością o jutro, dlatego chcemy modlitwą wypraszać potrzebne łaski dla naszych rodzin, Ojczyzny i całego świata. Czynimy to we Wspólnocie Parafialnej ale też pragniemy to czynić  w naszych rodzinach. Doskonałą okazją do tego będzie zapowiadana przeze mnie wcześniej peregrynacja figury św. Rocha w naszej parafii.

Wierzę, że wiele rodzin z naszej parafii „podejmie gościnnie św. Rocha w swoim domu”. Rodziny, które zdecydują się na zabranie figury do własnego domu lub mieszkania prosimy o zgłoszenie tego faktu tylko w zakrystii od tej niedzieli do końca kwietnia włącznie.

Peregrynacja rozpocznie się 26.04. na Mszy świętej o godzinie 18.00,  na której uroczyście poświęcimy figurę św. Rocha. Po Nowennie pierwsza rodzina zabierze figurę do swojego domu. Figura będzie przebywać w naszych domach do następnego dnia. W drugi dzień, przed Mszą świętą przywozimy ją do kościoła. Wraz z figurą , rodzina, u której w tym dniu będzie  peregrynacja zabiera również materiały do modlitwy, wśród których będzie znajdował się także zeszyt do którego wpiszemy nasze prośby i dziękczynienia kierowane do naszego Patrona. Ten zeszyt stanie się taką historyczną pamiątką tej peregrynacji. Figurę zabieramy z kościoła i  przywozimy ją następnego dnia we własnym zakresie.

Zachęcam również aby z racji peregrynacji  figury św. Rocha w naszym domu  przystąpić do Sakramentu Pokuty i  przyjąć Komunię świętą.

Ta peregrynacja nie jest tylko samym zewnętrznym znakiem, ale to także czas kiedy duchowo chcemy przybliżyć się do Pana Boga zmieniając swoje życie na lepsze. Korzystajmy z tej łaski jaką daje nam Chrystus  i podejmijmy ten wysiłek prosząc o opiekę i wstawiennictwo św. Rocha.

ks. proboszcz

do użytku wewnętrznego parafii