25 lipca 2024
 

 

Poniedziałek

30.05.2022

7:00 + Grzegorz i Marcjanna Orłowscy
7:00 + Kazimierz Dulęba – int. od Ireny i Roberta Para
7:00 + Genowefa Maćkowicz – greg.
18:00 + Aniela
18:00 + Stefania, Władysław, Tadeusz, Kazimierz, Józef, Henryk
18:00 + Maria Bator – greg.

Poza parafią: + Zdzisław Wasilewski – int. od Malawskich

 

 

Wtorek

31.05.2022

7:00 + Władysława Weryńska
18:00 W intencjach przez wstawiennictwo św. Rocha
18:00 Za zmarłych z rodziny Czarnotów
18:00 + Stanisława, Jan, Zofia Ozga
18:00 + Aniela Ferenc – w dniu imienin

Poza parafią: + Zdzisław Wasilewski – int. od rodziny Cidył

+ Ks. Dariusz Sańko

 

 

Środa

1.06.2022

7:00 + Helena Wójcik – greg.
18:00 Dziękczynna z pr. o bł. Boże i opiekę NMP dla Moniki i Tomasza w 20 rocznicę ślubu
18:00 O zdrowie i bł. Boże dla Stanisława Nalepy
18:00 + Felicja Bosak

Poza parafią: + Zdzisław Wasilewski – int. od siostry Marii

+ Kazimierz Ejsmont

 

 

Czwartek

2.06.2022

7:00 + Janina Szobak – int. od rodziny Trelów
7:00 + Stanisław Bobowski – int. od rodziny Nowak
7:00 + Helena Wójcik – greg.
18:00 O zdr. i potrzebne łaski dla Beaty, jej rodziców i rodzeństwa
18:00 + Maria Szarek – int. od członków Róży św. Floriana
18:00 + Bronisław Nalepa – int. od Alicji i Stanisława Rodzoń

Poza parafią: + Zdzisław Wasilewski – int. od siostrzeńca Jacka

 

 

Piątek

3.06.2022

7:00 + Anna Rębisz
7:00 + Stanisław Bobowski – int. od rodziny Smelów
9:30 DPS: + Helena Strzałkowska – int. od córki Marzeny z rodziną
10:00 Dom Kombatanta: + Helena Wójcik – greg.
18:00 Dziękczynna za liczne otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę Bożą
18:00 O przymnożenie wiary dla rodziców, dzieci i wnuków

Poza parafią: + Zdzisław Wasilewski – int. od pracowników PKP

 

Sobota

4.06.2022

7:00 + Franciszek, Cecylia, Józefa Słowik
7:00 + Janina Mazur – int. od Danuty z rodziną
7:00 + Helena Wójcik  – greg.
18:00 + Ks. Julian Chmiel, Apolonia Chmiel – int. od Stow. Rodz. Kat.
18:00 + Józef i Józefa Płonka, Alfred Prucnal i zm. z rodziny

Poza parafią: + Zdzisław Wasilewski – int. od pracowników PKP

 

 

 

Niedziela

5.06.2022

6:30 + Julia i Marcin Płonka
7:15 Szpital: Błagalna w int. Patrycji o trzeźwość i o zdrowie dla Ernesta
7:30 Dom Kombatanta: O zdrowie, bł. Boże i opiekę MB Wspomożenia Wiernych dla Anny Płonka
8:00 + Helena Wójcik – greg.
9:30 Za parafian
11:00 + Małgorzata Miłek, Jan Jęczalik
12:30 + Zofia i Edward Chlebica
17:00 Dziękczynna za otrzymane łaski z pr. o dalsze bł. Boże w dniu urodzin dla Jolanty
19:00 + Genowefa Leśko

do użytku wewnętrznego parafii