21 lipca 2024

Drodzy Parafianie

Goście, Dobroczyńcy, Bracia i Siostry w Chrystusie

Na radosny czas postania z martwych Tego, który przyszedł uczyć nas miłości i pokory samego Boga, składamy moc życzeń!

Niech ten szczególny czas pomnaża w nas Wiarę Wielkiego Czwartku, Miłość Wielkiego Piątku oraz Nadzieję Wielkiej Nocy.

Niech od świtu Niedzielnego Poranka brzmią pośród Was słowa: Chrystus Zmartwychwstał!

Nieśmy je wraz z pozdrowieniem Chrystusowym: Pokój Wam i promieniujmy Światłością, którą ofiarowana nam w tę Wielką Noc.

Ks. Proboszcz i Współpracownicy