Procesja na cmentarz – modlitwa za zmarłych

W tym tygodniu będziemy przeżywać Uroczystość Wszystkich Świętych i Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Mimo, że w pierwszym dniu cieszymy się wraz z całym Kościołem z ogromnej rzeszy tych, którzy świętość już osiągnęli, to nasze myśli biegną w stronę naszych bliskich zmarłych, których pamięć, bardziej lub mniej żywa, w naszych sercach pozostaje.

Kościół w tych dniach zachęca do szczególnej pamięci o tych, którzy już odeszli,  zarówno przez modlitwę jak i odpusty ofiarowane za dusze zmarłych. Możemy je uzyskać pod następującymi warunkami:

1) pobożne nawiedzenie kościoła lub kaplicy,

2) odmówienie „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”,

3) dowolna modlitwa w intencjach Ojca św.,

4) Spowiedź i Komunia św.

W dniach 1-8 listopada można także uzyskać odpust zupełny za nawiedzenie cmentarza pod wyżej wymienionymi warunkami. W pozostałe dni roku za nawiedzenie cmentarza uzyskuje się odpust cząstkowy.

W naszej parafii wspólną modlitwę za zmarłych rozpoczniemy procesją na cmentarz 1.11.2018 po Mszy Świętej o 12.30.

Zachęcamy wszystkich o wzięcia udziału w tej modlitwie bądź od początku uczestnicząc we Mszy Świętej, bądź gromadząc się na cmentarzu ok. 13.45.