Kapłani

KS. PROBOSZCZ
Ks. Prałat mgr  STANISŁAW  TARNAWSKI Ur. 17 marca 1949 Święcenia kapłańskie: Przemyśl 1973 Studia mgr: KUL Lublin Kanonik honorowy Rzeszowskiej Kapituły Katedralnej KHKK (od 3 V 2007) Kapelan Honorowy Ojca Św. (od 2004) Dziekan Dekanatu Rzeszów-Wschód (od 2004)
Proboszcz parafii św. Rocha – od 2000 Wcześniej: – pierwszy proboszcz parafii MB Niepokalanej w Hermanowej; – budowniczy kościoła i plebanii w Hermanowej oraz kaplicy MB w Studziance (Przylasku)
Inne funkcje w Diecezji
Dyrektor Diecezjalny Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce Wykładowca WSD w Rzeszowie Kapelan DPS i Domu Kombatanta w Rz.-Słocinie
Kontakt: 17 850 11 86 e-mail:  tarnawski@op.pl
WIKARIUSZE [ ^ ]
Ks.  WOJCIECH  NIEMIEC Święcenia kapłańskie: 2011 Wikariusz od 2017
Ks.  MARCIN  OLSZEWSKI Święcenia kapłańskie: Wikariusz od 2016
Ks.  DANIEL  NOWAK Święcenia kapłańskie: Rzeszów 2004 Wikariusz od: 2004 – 2008 i od 2015
Pracowali w Parafii [ ^ ]
Ks.  ŁUKASZ  LEŚNIAK Święcenia kapłańskie: Wikariusz od 2016 do 2017
Ks.  DANIEL  MIDURA Święcenia kapłańskie: Wikariusz od 2015 do 2016
Ks.  KRZYSZTOF  KOCHANOWICZ Święcenia kapłańskie: Rzeszów 1995 Wikariusz od 2009 do 2015
Ks.  GRZEGORZ  WOJNAR Święcenia kapłańskie: Rzeszów 1995 Wikariusz od 2009 do 2015
Ks.  DARIUSZ  GOŚCIMIŃSKI Święcenia kapłańskie: Tarnów 1990 Wikariusz od: 2005-2007
Ks.  MARIUSZ  ROMANOWSKI Święcenia kapłańskie: Rzeszów 2005 Wikariusz od: 2005-2007
Ks.  JÓZEF  MUCHA Święcenia kapłańskie: Rzeszów 2001 Wikariusz: 2001-2005
INNI [ ^ ]
Ks.   BOGDAN  TĘCZA Święcenia kapłańskie: 1993 Rezydent: 2004-2005