Kapłani

KS. PROBOSZCZ
Ks. mgr MARIUSZ MATUSZEWSKI
WIKARIUSZE [ ^ ]
  Ks.  mgr DAWID JUCHA
  Ks.  mgr PRZEMYSŁAW JAMRO
  Ks.  dr DANIEL NOWAK
KS. EMERYT Ks. mgr STANISŁAW TARNAWSKI
KS. KAPELAN Ks.  mgr GRZEGORZ WOLAN
KS. REZYDENT Ks.  mgr DAMIAN ZIEMBA  
Pracowali w Parafii [ ^ ]
  Ks. WOJCIECH NIEMIEC Wikariusz od 2017 do 2019
  Ks. MARCIN OLSZEWSKI Wikariusz od 2016 do 2019
  Ks.  ŁUKASZ  LEŚNIAK Święcenia kapłańskie: Wikariusz od 2016 do 2017
  Ks.  DANIEL  MIDURA Święcenia kapłańskie: Wikariusz od 2015 do 2016
  Ks.  KRZYSZTOF  KOCHANOWICZ Święcenia kapłańskie: Rzeszów 1995 Wikariusz od 2009 do 2015
  Ks.  GRZEGORZ  WOJNAR Święcenia kapłańskie: Rzeszów 1995 Wikariusz od 2009 do 2015
  Ks.  DARIUSZ  GOŚCIMIŃSKI Święcenia kapłańskie: Tarnów 1990 Wikariusz od: 2005-2007
  Ks.  MARIUSZ  ROMANOWSKI Święcenia kapłańskie: Rzeszów 2005 Wikariusz od: 2005-2007
  Ks.  JÓZEF  MUCHA Święcenia kapłańskie: Rzeszów 2001 Wikariusz: 2001-2005
INNI [ ^ ]
  Ks.   BOGDAN  TĘCZA Święcenia kapłańskie: 1993 Rezydent: 2004-2005