Kapłani

KS. PROBOSZCZ
Ks. mgr MARIUSZ MATUSZEWSKI
WIKARIUSZE
  Ks.  mgr PRZEMYSŁAW JAMRO
  Ks.  mgr DAWID JUCHA
 
KS. EMERYT Ks. mgr STANISŁAW TARNAWSKI
KS. KAPELAN Ks.  mgr GRZEGORZ WOLAN
KS. REZYDENCI Ks.  mgr DAMIAN ZIEMBA, Ks. mgr KAROL HADAM  
Pracowali w Parafii
  Ks. dr DANIEL NOWAK Wikariusz od 2004-2007 oraz 2015-2022
  Ks. WOJCIECH NIEMIEC Wikariusz 2017-2019
  Ks. MARCIN OLSZEWSKI Wikariusz 2016-2019
  Ks.  ŁUKASZ  LEŚNIAK Wikariusz 2016-2017
  Ks.  DANIEL  MIDURA Wikariusz 2015-2016
  Ks.  KRZYSZTOF  KOCHANOWICZ Wikariusz 2009-2015
  Ks.  GRZEGORZ  WOJNAR Wikariusz 2009-2015
  Ks.  DARIUSZ  GOŚCIMIŃSKI Wikariusz 2005-2007
  Ks.  MARIUSZ  ROMANOWSKI Wikariusz 2005-2007
  Ks.  JÓZEF  MUCHA Wikariusz 2001-2005
INNI
  Ks.   BOGDAN  TĘCZA Rezydent: 2004-2005