14 czerwca 2024

Domy i zgromadzenia

Na terenie parafii znajduje się kilka domów:

  • Instytut i i Wyższe Seminarium Duchowne,
  • Dom Księży Seniorów
  • Dom Pomoy Spoołecznej
  • Dom Dla starszych (pałac)
  • Kombatant

Są tutaj także domy zgromadzeń zakonnych:

  • Siostry Służebniczki Starowiejskie
  • Siostry Rodziny Maryi (Seminarium i DKS)