28 maja 2024

Kościół parafialny

Informacje o kościele

Najstarsza wzmianka o Słocinie pochodzi z 1349 r., zaś o parafii z 1419 r. Parafię słocińską fundowali Pileccy i to zapewne Otto Pilecki, wojewoda sandomierski, pierwszy dziedzic Słociny prawdopodobnie w latach 1372 – 1379. Pierwszy kościół spłonął wraz z dokumentami fundacji. W 1466 r., w Łańcucie Jan Pilecki, wojewoda krakowski, wystawił na pergaminie odnowienie fundacji kościoła w Słocinie, który już miał „pewny i wystarczający przywilej swojej fundacji i wyposażenia, wystawiony niegdyś przez naszych poprzedników”, lecz ten spłonął. W 1624 r. Tatarzy spalili kościół pod wezwaniem św. Marcina Bpa i Wyznawcy który budował Jan Pilecki. Ówczesny pleban ks. Adam Pogórski szybko odbudował kościół i plebanię. Przy świątyni powstał obszerny cmentarz, zadrzewiony, otoczony murem.

W latach 1913-1916 postawiono nowy murowany kościół z wieżą, sygnaturką, pokryty dachówką. Projekt przygotował Tadeusz Obmiński ze Lwowa. Budowniczym kościoła był ks. Roman Malinowski, dziekan rzeszowski. Polichromię wykonał art. malarz Julian Makarewicz. Świątynię tę wybudowano w stylu neogotyckim, nadwiślańskim. Został poświęcony 11.11.1916 r., a konsekrowano przez bpa Franciszka Bardę 08.05.1932 r. pod wezwaniem św. Rocha.

Kult św. Rocha trwa tu od czasów wielkiej zarazy, kiedy to modlono się do niego w odległej o 2 km od kościoła parafialnego kaplicy, którą ufundował pleban słociński, ks. Albert Włodek. Poświęcił ją 28.04.1677 r. Wiara we wstawiennictwo św. Rocha ściągała tu liczne pielgrzymki. Zniszczoną kaplicę rozebrał w 1804 r. ks. Wincenty Skibiński, dziekan rzeszowski i kanonik honorowy przemyski. Obecnie w tym miejscu stoi kapliczka słupowa z figurą św. Rocha. Obraz z wizerunkiem patrona przeniesiono do parafialnego kościoła, gdzie ku jego czci odprawiane są we wtorki Msze św. i nabożeństwa.

W latach 2001-2007 przeprowadzono kapitalny remont świątyni i otoczenia, a w 2008 r. wybudowano nowa plebanię.

Od 2005 r. w parafii funkcjonuje Dom Księży Seniorów, a od 2012 Instytut Teologiczno-Pastoralny im. Józefa Sebastiana Pelczara.