24 czerwca 2024
 

Poniedziałek

14.01.2019

7:00 + Janusz Kotylak – greg.
7:00 + Lesław Kłoda – greg.
7:00 + Ludwik Szczepanik – w rocz. śmierci, Maria, Henryk, Stanisława, Weronika
7:00 + Edward Szela – int. od działkowców
18:00 + Bronisław Lampart – greg.
 

Wtorek

15.01.2019

7:00 + Lesław Kłoda – greg.
7:00 + Janusz Kotylak – greg.
7:00 + Kazimiera i Stanisław Lubas
7:00 + Elżbieta Błażejowska – int. od chrześniaka Kamila  
18:00 + Bronisław Lampart – greg.
 

Środa

16.01.2019

7:00 + Elżbieta Błażejowska – int. od rodziny Oliwa
7:00 + Wiktoria Masełek – int. od Ewy z rodziną
7:00 + Lesław Kłoda – greg.
9:30 Dom Pomocy Społecznej: + Janusz Kotylak – greg.
18:00 + Bronisław Lampart – greg.
 

Czwartek

17.01.2019

7:00 + Janusz Kotylak – greg.
7:00 + Elżbieta Błażejowska – int. od cioci Wandy z rodziną
7:00 + Wiktoria Masełek – int. od rodziny Paduchów
7:30 Dom Kombatanta: + Lesław Kłoda – greg.
18:00 + Bronisław Lampart – greg.
 

Piątek

18.01.2019

7:00 + Krzysztof Stanio – int. od Jacka Stanio z rodziną
7:00 + Janusz Kotylak – greg.
7:00 + Wiktoria Masełek – int. od chrzestnej Lidii
7:00 + Lesław Kłoda – greg.
18:00 + Bronisław Lampart – greg.
 

Sobota

19.01.2019

7:00 + Janusz Kotylak – greg.
7:00 + Edward Płonka – w rocznicę śmierci
7:00 + Lesław Kłoda – greg.
7:00 Za zmarłych z rodzin Sierżęga i Płonka
18:00 + Bronisław Lampart – greg.
 

 

 

 

Niedziela

20.01.2019

6:30 Dziękczynna z prośbą o bł. Boże dla Zosi, Oli, Madzi, Krzysia i Franciszka
7:15 Szpital Pro-Familia:
7:30 Dom Kombatanta:
8:00 + Bronisław Lampart – greg.
9:30 + Lesław Kłoda – greg.
10:30 Dom Pomocy Społecznej:
11:00 Za parafian
12:30 + Janusz Kotylak – greg.
16:00 + Andrzej i Katarzyna Kuczma

 do użytku wewnętrznego parafii