24 czerwca 2024
 

 

Poniedziałek

28.02.2022

7:00 Dziękczynna z pr. o bł. Boże dla rodziny Wydrzyńskich
7:00 + Józef Jakubowicz – int. od Moniki i Tomasza
7:00 + Lucjan – int. od Melanii z rodziną
7:00 + Marian Szydełko – greg.
18:00 + Agata i Józef Inglot
18:00 + Władysława Weryńska – greg.
18:00 + Ryszard Irzyk – greg.

Poza parafią: + Anna Barańska – int. od parafian z Turzego Pola

 

Wtorek

1.03.2022

7:00 + Stanisław Kordas – int. od swatowej Marii
7:00 + Łukasz Wąs – greg.
7:00 + Czesław Demków – greg.
18:00 W intencjach przez wstawiennictwo św. Rocha
18:00 + Marian Celek – w 3 rocznicę śmierci
18:00 + Władysława Weryńska – greg.

Poza parafią: + Anna Barańska – int. od parafian z Turzego Pola

+ Zbigniew Kania – greg.

 

Środa

2.03.2022

7:00 + Łukasz Wąs – greg.
9:00 + Stanisława Stefańska – int. od sąsiadów
9:30 DPS: + Czesław Demków – greg.
10:00 Dom Kombatanta: + Władysława Weryńska  – greg. 
16:00 Dziękczynna za uratowanie życia z pożaru
16:00 + Michał, Kunegunda, Maria i Zofia Szela

Poza parafią: + Zbigniew Kania – greg.

18:00 + Marek – int. od Kręgu św. Moniki

Poza parafią: + Anna Barańska – int. od parafian z Turzego Pola

 

 

Czwartek

3.03.2022

7:00 + Helena Strzałkowska – int. od wnuka Grzegorza
7:00 + Bolesław Stanio – int. od Marii Majchrowskiej
7:00 + Łukasz Wąs – greg.
7:00 + Czesław Demków – greg.
18:00 O potrzebne łaski, zdrowie, opiekę MB i św. Rocha dla wnucząt – int. od Babci
18:00 + Joanna, Władysław, Anna Dziura
18:00 + Władysława Weryńska – greg.

Poza parafią: + Anna Barańska – int. od parafian z Turzego Pola

+ Zbigniew Kania – greg.

 

 

Piątek

4.03.2022

7:00 + Łukasz Wąs – greg.
7:00 + Kazimierz Dulęba – int. od rodziny Fecheń
9:00 + Julia Jasiewicz – int. od Danuty i Mariusza Lew
9:30 DPS: + Władysława Weryńska – greg.
10:00 Dom Kombatanta: + Czesław Demków – greg.
18:00 + Ks. Kazimierz Płonka – int. od kuzynki Stanisławy
18:00 + Kazimierz, Stanisława, Wiesław

Poza parafią: + Anna Barańska – int. od parafian z Turzego Pola

+ Zbigniew Kania – greg.

 

Sobota

5.03.2022

7:00 + Kazimierz Dulęba – int. od chrześnicy Gabrieli
7:00 + Janina Szobak – int. od znajomych z SP nr 13 w Rzeszowie
7:00 + Czesław Demków – greg.
7:00 + Łukasz Wąs – greg.
9:00 + Minika Mróz – int. od rodziny Jaworskich
18:00 + Maria i Kazimierz
18:00 + Władysława Weryńska – greg.

Poza parafią: + Anna Barańska – int. od parafian z Turzego Pola

+ Zbigniew Kania – greg.

 

 

 

Niedziela

6.03.2022

6:30 + Czesław Demków – greg.
7:15 Szpital: Za parafian
7:30 Dom Kombatanta: + Kazimiera – z okazji imienin, Bronisław i Jadwiga
8:00 + Bogumiła Śmigiel – rocz. śmierci, Czesława, Kazimierz
9:30 + Stanisław Szydełko – 5 rocznicę śmierci

Poza parafią: + Zbigniew Kania – greg.

11:00 + Helena i Marian Orzeł, Helena i Stanisław Nazimek
12:30 + Łukasz Wąs – greg.
17:00 + Władysława Weryńska – greg.

do użytku wewnętrznego parafii