30 maja 2024

Gdy się Chrystus rodzi…

Drodzy Parafianie!

Gromadząc się dziś przy Wigilijnym Stole obejmujemy Wszystkich Was naszą kapłańską modlitwą. Pamiętamy o Waszych trudach, wysiłkach i nieustannej woli kroczenia drogą Dobra i Miłości, nawet wtedy kiedy życie codzienne boleśnie te pragnienia weryfikuje.

Składamy Wam Bożonarodzeniowe życzenia, aby radość z przebywania razem trwała w Was zawsze, bo Gdy się Chrystus rodzi… tam inne rzeczy także i te trudne odchodzą na dalszy plan;

Życzymy Wam prawdziwie rodzinnej atmosfery – pozwalającej ukazać się Miłości, bo Gdy się Chrystus rodzi…. najciemniejsza noc ustępuje w niepamięć;

Życzymy Wam wzajemnej akceptacji w waszej różnorodności, poszanowania i zrozumienia, bo Gdy się Chrystus rodzi… każda różnica ma sens, a każdy człowiek swoje miejsce i zadanie.

Życzymy Wam, aby każdy mógł się czuć jak u siebie, swobodnie, bez tajemnic i wiecznie oczekujących na spełnienie domysłów, bo Gdy się Chrystus rodzi… tam jeden Duch i jedno Serce ożywia Wszystkich.

Życzymy na koniec i Smacznego!!! z kimkolwiek zasiadacie do stołu, bo Gdy się Chrystus rodzi…. tam życie zyskuje nowy smak – tak, aby ostatecznie stać się solą ziemi i światłem świata.

Duszpasterze