17 kwietnia 2024

 

 

Poniedziałek

7.01.2018

7:00 + Janusz Kotylak – greg.
7:00 + Bronisław Lampart – greg.
7:00 + Lesław Kłoda – greg.
7:00 + Stefania Kuczma, Tadeusz, Franciszek, Kazimierz
18:00 + Jan Zyga – w 2 rocznicę śmierci
 

Wtorek

8.01.2019

7:00 + Julian i Janina Sowiźrał
7:00 + Bronisław Lampart – greg.
7:00 + Lesław Kłoda – greg.
7:00 + Władysława Płonka – int. od Jadwigi i Jacka Krajewskich
18:00 + Janusz Kotylak – greg.
 

Środa

9.01.2019

7:00 + Anna Kąkol – int. od róży Bronisławy Pawełek
7:00 + Edward Płonka – int. od synów i Danuty
7:00 + Lesław Kłoda – greg.
9:30 Dom Pomocy Społecznej: + Bronisław Lampart – greg.
18:00 + Janusz Kotylak – greg.
 

Czwartek

10.01.2019

7:00 + Agata, Mieczysław, Józef
7:00 + Bronisław Lampart – greg.
7:00 + Genowefa Pańczak – int. od sąsiadów z klatki nr 4
7:30 Dom Kombatanta: + Lesław Kłoda – greg.
18:00 + Janusz Kotylak – greg.
 

Piątek

11.01.2019

7:00 + Lesław – int. od pracowników Rejonu Energetycznego Rzeszów
7:00 + Bronisław Lampart – greg.
7:00 + Małgorzata Solecka – int. od kolegów siostry ze studiów
7:00 + Lesław Kłoda – greg.
18:00 + Janusz Kotylak – greg.
 

Sobota

12.01.2019

7:00 + Janusz Kotylak – greg.
7:00 + Bronisław Lampart – greg.
7:00 + Lesław Kłoda – greg.
7:00 + Anna Kąkol – int. od rodziny Jajugów
18:00 + Maria Skrzypczak
 

 

 

 

Niedziela

13.01.2016

6:30 + Barbara i Jerzy Semen – int. od przyjaciół
7:15 Szpital Pro-Familia:
7:30 Dom Kombatanta: + Lesław Kłoda – greg.
8:00 + Anna i Władysław Tryczyńscy
9:30 + Janusz Kotylak – greg.
10:30 Dom Pomocy Społecznej:
11:00 Za parafian
12:30 + Zbigniew i dusze w czyśćcu cierpiące
16:00 + Bronisław Lampart – greg.

 do użytku wewnętrznego parafii