28 maja 2024

W uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki czyli w pierwszy dzień Nowego Roku obchodzony jest także Światowy Dzień Pokoju. Z tej okazji papież kieruje do wiernych całego Kościoła swoje orędzie. W tym roku podkreślona zostaje sprawa wartości chrześcijańskich w polityce. Mówi się także o zasadach, którymi powinni się kierować politycy z kręgów katolickich. Są one nazwane „błogosławieństwami polityka”, a ich przestrzeganie powinno pomóc polityce służyć obywatelom.

por. Orędzie na 52 Światowy Dzień Pokoju